MENGENAL ABJAD ARAB

MENGENAL ABJAD ARAB
Benny Obon
Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero

Abjad Arab
Jenis: Abjad

Bahasa: Arab, Parsi, Balochi, Urdu, Kurdish, Pashtu, Sindhi dan lain-lain.

Tempo masa: 400 EL hingga kini

Sistem tulisan induk: Proto-Canaan
Phoenicia
Aramia
Nabatea atau Syriah
Abjad Arab
Jarak Unikod:
U+0600 hingga U+06FF
U+0750 hingga U+077F
U+FB50 hingga U+FDFF
U+FE70 hingga U+FEFF

Kod ISO 15924:
Arab (#160)


Note: Halaman ini mungkin mengandungi simbol-simbol fonetik IPA dalam Unikod. Sila lihat carta IPA untuk nada sebutan berdasarkan bahasa Inggeris.Sejarah Huruf:
1. Zaman Gangsa Pertengahan 19–15 SM
1.1. Canaan-Phoenicia 14 SM
a. Aramia 9 SM
 Brāhmī & Indic, 6 SM
 Tibet 7 c.
 Khmer/Jawa, 9 c.
 Ibrani 3 SM
 Syriak 2 SM
 Din Dabireh 3 c.
 Arab 4 c.
b. Greek 9 SM
 Etruscan 8 SM
 Rumi/Latin 7 SM
 Rune 2 c.
 Gothik 4 c.
 Armenia 405
 Glagolitik 862
 Cyrillic 10 c.
c. Samaritan 6 SM
d. Iberia 6 SM
1.2. Arab Selatan 9 SM
Ge'ez 5–6 SM
Meroitik 3 SM

Abjad Arab adalah skrip yang digunakan untuk menulis bahasa Arab.
Disebabkan oleh Al-Qur'an, buku suci Islam, ia ditulis dengan huruf ini, pengaruhnya tersebar dengan yakni Islam. Hasilnya, abjad Arab digunakan untuk menulis pelbagai bahasa lain — malahan bahasa yang tergolong kepada keluarga bahasa lain dari Semitik. Contoh bahasa bukan Semitik yang ditulis dengan abjad Arab termasuk Parsi, Urdu, Melayu dan Azeri (di dalam sempadan Iran Wilayah Azerbaijan). Bagi menampung fonetik bahasa lain, huruf ini telah disesuaikan oleh tambahan huruf dan simbol lain. (Lihat abjad Arab dari bahasa lain di bawah).
Huruf ini persembahkan dirinya dalam pelbagai gaya seperti Nasta'līq, Thuluth, Kufik dan (lihat kaligrafi Arab), sama seperti pelbagai gaya tulisan tangan dan taipmuka untuk huruf Roman. Dengan tidak mendalam,gaya ini muncul agak berlainan, tetapi asas bentuk huruf adalah sama.

Struktur abjad Arab
Abjad Arab
هـ
Abjad Arab ditulis dari kanan ke kiri dan adalah terdiri dari 28 huruf asas. Penyesuaian skrip untuk bahasa lain seperti Parsi dan Urdu mempunyai huruf tambahan. Terdapat tiada kelainan diantara pengatas dan perendah kes mahupun diantara huruf yang ditulis dan huruf yang dicetak. Kebanyakan huruf ini adalah terikat kepada satu sama lain, walaupun apabila dicetak, dan kemunculan mereka berubah sebagai fungsi samada mereka berhubung kepada mendahulukan atau mengikut huruf. Sesetengah gabungan bentuk huruf sambungan.
Abjad Arab adalah abjad yang "tidak tulen"— vokal pendek adalah tidak ditulis, walaupun panjang sesuatu ada—jadi pembaca mesti tahu suatu bahasa untuk memulihkan vokal. Bagaimanapun, dalam edisi dari Al-Qur'an atau dalam kerja didaktik tanda vokalisasi adalah geminasi/penduaan/penjarakan konsonan (šadda).
Nama abjad Arab boleh menjadi diingat sebagai akstraksi dari versi lebih kuno iaitu nama huruf menunjukkan kata bermakna dalam bahasa Proto-Semitik.
Terdapat dua susunan huruf Arab dalam huruf ini. Yang asli Abjadī أبجدي susunan sepadan dengan penyusunan huruf dalam semua huruf yang dipemerolehan dari huruf Phoenicia, termasuk ABC Inggeris. Susunan piawai digunakan kini, dan ditunjukkan dalam jadual, adalah susunan Hejā'ī هجائي, iaitu huruf adalah dikumpulkan mengikut bentuk mereka.
Susunan abjadi
Susunan Abjadī khas (atau dua sedikit pelbagaian susunan) telah difikirkan dengan memadankan abjad Arab dari konsonan penuh-dititik 28-aksara abjad Arab kepada setiap dari 22 huruf dari abjad Aramia (dalam Phoenicia kuno mereka berhuruf susunan) - meninggalkan enam tinggalan abjad Arab pada akhir.
Siri Abjad paling biasa adalah:

أ ب ج د ﻫ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ
ʼ b ǧ d h w z ḥ ṭ y k l m n s ʻ f ṣ q r š t ṯ ḫ ḏ ḍ ẓ ġ

Ini adalah biasanya divokal seperti berikut:
• ʼabǧad hawwaz ḥuṭṭī kalaman saʻfaṣ qarašat ṯaḫaḏ ḍaẓaġ.
Satu lagi vokalisasi adalah:
• ʼabuǧadin hawazin ḥuṭiya kalman saʻfaṣ qurišat ṯaḫuḏ ḍaẓuġ
Satu lagi siri Abjad, utamanya membataskan kepada Magreb, adalah:

ﺃ ﺏ ﺝ ﺩ ﻫ ﻭ ﺯ ﺡ ﻁ ﻱ ﻙ ﻝ ﻡ ﻥ ﺹ ﻉ ﻑ ﺽ ﻕ ﺭ ﺱ ﺕ ﺙ ﺥ ﺫ ﻅ ﻍ ﺵ
ʼ b ǧ d h w z ḥ ṭ y k l m n ṣ ʻ f ḍ q r s t ṯ ḫ ḏ ẓ ġ šyang boleh divokalkan seperti: ʼabuǧadin hawazin ḥuṭiya kalman ṣaʻfaḍ qurisat ṯaḫuḏ ẓaġuš .Persembahan huruf

Jadwal berikut memberikan semua dari watak Unikod untuk Arab, dan tiada dari keperluan huruf yang digunakan untuk bahasa lain. Transliterasi yang diberikan adalah piawai DIN 31635 yang tersebar luas, dengan sesetengah alternatif biasa. Lihat rencana Transliterasi Arab untuk perincian dan pelbagai skim tranliterasi lain.
Tentang sebutan, nilai fonetik yang diberikan adalah yakni pada sebutan "piawai" dari bahasa fusha seperti yang diajar di unversiti. Sebutan sebenar diantara aneka Arab mungkin luas berbeza. Untuk lebih terperinci berkenaan sebutan Arab, rujuki rencana fonologi Arab.
Huruf primer
Skrip Arab adalah kursif, dan semua huruf primer mempunyai bentuk bersyarat glyphs, bergantung pada samada mereka adalah pada permulaan, tengah atau akhir kata, jadi mereka mungkin mempamerkan 4 bentuk berbeza (mulaan, tengah, akhir atau diasing). Enam huruf, bagaimanapun, hanya diasingkan atau bentuk akhir, dan jika mereka adalah diikuti oleh huruf lagi satu, mereka tidak gabung dengan ia, dan jadi huruf seterusnya ini boleh hanya mempunyai mulaan atau bentuk terasing meskipun ia tidak menjadi sebagai huruf mulaan.
Untuk kesesuaian dengan piawai yang lalu, Unikod dikodkan semua bentuk ini secara terasing, bagaimanapun bentuk boleh disimpulkan dari konteks sambungan mereka, menggunakan pengkodian sama. Jadual di bawah menunjukkan penkodian biasa ini, dalam tambahan kepada kesesuaian pengkodian untuk bentuk kontekstual biasa mereka (teks Arab patut dikodkan kini menggunakan hanya pengkodian biasa, tetapi terjemahan mesti kemudian simpulkan jenis sambungan untuk menentukan bentuk glyph betul, dengan atau tanpa ligasi).

Unikod
Umum Bentuk kontekstual Nama Translit. Nilai Fonetik (IPA)
Diasing Akhir Tengah Mulaan
0627
ا FE8D
ﺍ FE8E
ﺎ — ʼalif
ʾ / ā pelbagai, termasuk [æː]
0628
ب FE8F
ﺏ FE90
ﺐ FE92
ﺒ FE91
ﺑ bāʼ
B [b]
062A
ت FE95
ﺕ FE96
ﺖ FE98
ﺘ FE97
ﺗ tāʼ
T [t]
062B
ث FE99
ﺙ FE9A
ﺚ FE9C
ﺜ FE9B
ﺛ ṯāʼ
ṯ [θ]
062C
ج FE9D
ﺝ FE9E
ﺞ FEA0
ﺠ FE9F
ﺟ ǧīm
ǧ (juga j, g) [ʤ] / [ʒ] / [ɡ]
062D
ح FEA1
ﺡ FEA2
ﺢ FEA4
ﺤ FEA3
ﺣ ḥāʼ
ḥ [ħ]
062E
خ FEA5
ﺥ FEA6
ﺦ FEA8
ﺨ FEA7
ﺧ ḫāʼ
ḫ (juga kh, x) [x]
062F
د FEA9
ﺩ FEAA
ﺪ — dāl
D [d]
0630
ذ FEAB
ﺫ FEAC
ﺬ — ḏāl
ḏ (juga dh, ð) [ð]
0631
ر FEAD
ﺭ FEAE
ﺮ — rāʼ
R [r]
0632
ز FEAF
ﺯ FEB0
ﺰ — zāī
Z [z]
0633
س FEB1
ﺱ FEB2
ﺲ FEB4
ﺴ FEB3
ﺳ sīn
S [s]
0634
ش FEB5
ﺵ FEB6
ﺶ FEB8
ﺸ FEB7
ﺷ šīn
š (juga sh) [ʃ]
0635
ص FEB9
ﺹ FEBA
ﺺ FEBC
ﺼ FEBB
ﺻ ṣād
ṣ [sˁ]
0636
ض FEBD
ﺽ FEBE
ﺾ FEC0
ﻀ FEBF
ﺿ ḍād
ḍ [dˁ]
0637
ط FEC1
ﻁ FEC2
ﻂ FEC4
ﻄ FEC3
ﻃ ṭāʼ
ṭ [tˁ]
0638
ظ FEC5
ﻅ FEC6
ﻆ FEC8
ﻈ FEC7
ﻇ ẓāʼ
ẓ [ðˁ] / [zˁ]
0639
ع FEC9
ﻉ FECA
ﻊ FECC
ﻌ FECB
ﻋ ʿayn
ʿ [ʕ] / [ʔˁ]
063A
غ FECD
ﻍ FECE
ﻎ FED0
ﻐ FECF
ﻏ ġayn
ġ (juga gh) [ɣ] / [ʁ]
0641
ف FED1
ﻑ FED2
ﻒ FED4
ﻔ FED3
ﻓ fāʼ
F [f]
0642
ق FED5
ﻕ FED6
ﻖ FED8
ﻘ FED7
ﻗ qāf
Q [q]
0643
ك FED9
ﻙ FEDA
ﻚ FEDC
ﻜ FEDB
ﻛ kāf
K [k]
0644
ل FEDD
ﻝ FEDE
ﻞ FEE0
ﻠ FEDF
ﻟ lām
L [l], [lˁ] (dalam Allah sahaja)
0645
م FEE1
ﻡ FEE2
ﻢ FEE4
ﻤ FEE3
ﻣ mīm
M [m]
0646
ن FEE5
ﻥ FEE6
ﻦ FEE8
ﻨ FEE7
ﻧ nūn
N [n]
0647
ه FEE9
ﻩ FEEA
ﻪ FEEC
ﻬ FEEB
ﻫ hāʼ
H [h]
0648
و FEED
ﻭ FEEE
ﻮ — wāw
w / ū [w] / [uː]
064A
ي FEF1
ﻱ FEF2
ﻲ FEF4
ﻴ FEF3
ﻳ yāʼ
y / ī [j] / [iː]
Huruf kekurangan versi mulaan atau tengah tidak pernah terikat kepada huruf berikut, walaupun di dalam suatu kata. Sebagai kepada ﺀ hamza, ia adalah hanya grafik tunggal, sejak ia tidak pernah terikat kepada pendahuluan atau huruf berikut. Bagaimanapun, ia kadangkala 'diduduk' pada waw, ya atau alif, dan dalam kes duduk ini berkelakuan seperti waw biasa, ya atau alif.
Huruf yang diubah
Berikut adalah huruf bukan sebenar, tetapi agak berlainan bentuk ortografikal untuk huruf.Unikod
Umum Bentuk bersyarat Nama Translit. Nilai Fonetik (IPA)
Diasingkan Akhir Tengah Mulaan
0622
آ FE81
ﺁ FE82
ﺂ — ʼalif madda ʼā [ʔæː]
0629
ة FE93
ﺓ FE94
ﺔ — tāʼ marbūṭa h atau t / h / ẗ [ɛ̈], [ɛ̈t]
0649
ى FEEF
ﻯ FEF0
ﻰ — ʼalif maqṣūra (Arab)
(lihat nota di bawah) ā / ỳ [ɛ̈]
06CC
ی FBFC
ﯼ FBFD
ﯽ FBFF
ﯿ FBFE
ﯾ yeh (Parsi, Urdu)
(lihat nota di bawah) ī / ỳ [iː]
Nota
ʼalif maqṣūra, biasanya menggunakan Unikod 0x0649 (ى) dalam Arab, kadangkala digantikan dalam Parsi atau Urdu, dengan Unikod 0x06CC (ی), dipanggil "Parsi Yeh". Ini adalah sesuai kepada sebutannya dalam bahasa itu. Glyph adalah serupa dalam bentuk diasingkan dan akhir (ﻯ ﻰ), tetapi tidak dalam bentuk mulaan dan tengah, iaitu Parsi Yeh naik dua titik di bawah (ﻳ ﻴ) manakala ʼalif maqṣūra mempunyai bukan bentuk mulaan mahupun tengah.
Sambungan
Hanya sambungan wajib adalah lām + ʼalif. Semua sambungan lain (yāʼ+mīm, etc.) adalah pilihan:
• (diasingkan) lām + ʼalif (lā [læː]) : ﻻ
• (akhir) lām + ʼalif (lā [læː]) : ﻼ
Unikod mempunyai glyph khas untuk sambungan llāh, bentuk vokalik lepas dari Allāh (“Tuhan”).
• U+FDF2 BENTUK DIPISAHKAN SAMBUNGAN ARAB ALLAH: ﷲ
Bergabung dengan mulaan ʼalif, ini menjadi penuh allāh: اﷲ
Huruf adalah kerja-sekitar untuk kedatangan pendek dari kebanyakan teks prosesor adalah tidak mampu menunjukkan tanda vokal betul untuk kata Allāh, sebab ia patut menggubah tanda ʼalif kecil di atas tanda penunasan šadda. Berbanding menunjukkan dari menggubah persamaan di bawah (kesudahan tepat akan bergantung pada peninjau anda dan konfigurasi fon):
• lām, (dinunaskan) lām (dengan disifatkan vokal-pendek), (vokal berbalik) hāʼ: لله
• ʼalif, lām, (dinunaskan) lām (dengan didsifatkan vokal-pendek), (vokal berbalik) hāʼ: الله
Hamzah
Permulaannya, huruf ʼalif menunjukkan glotal aklusif, atau glotal henti, ditranskribkan oleh [ʔ], mengesahkan huruf datang dari asalan Phoenicia yang sama. Kini ia digunakan dalam adab yang sama seperti dalam abjad lain, dengan yāʼ dan wāw, seperti mater lectionis, itulah yang hendak dikata, konsonan berdiri dalam untuk vokal panjang (lihat bawah). Pada hakikatnya, lebih jangka masa nilai konsonan asalnya telah kabur, sejak ʼalif kini berkhidmat samada sebagai vokal panjang atau sebagai sokongan grafik untuk sesetengah diakritik (madda atau hamzah).
Abjad Arab kini menggunakan hamzah untuk menunjukkan glotal henti, yang boleh muncul mana-mana dalam kata. Huruf ini, bagaimanapun, tidak berfungsi seperti yang lain: ia boleh ditulis sendirian atau pada sokongan bagi kes ia menjadi diakritik:
• sendirian: ء ;
• dengan sokongan إ, أ (atas dan bawah ʼalif), ؤ (atas wāw), ئ (atas tanpa titik yāʼ atau yāʼ hamza).
Diakritik
Shadda
šadda ( ّ◌ ) menandakan penunasan (duaan) dari konsonan; kasra ( ِ◌ ) tanda vokal (apabila hadir) gerak ke antara menunas (diduakan) konsonan dan šadda.
Glyph bentuk-w šadda atas konsonan kedua yakni ia menunaskan, pada hakikatnya permulaan dari huruf kecil šīn.
Unikod
Umum Nama Translit. Nilai Fonetik (IPA)
0651
ّ◌ šadda
(konsonan diduakan) [◌◌]
Atas Sukūn dan ʼalif
Suku kata Arab boleh buka (diakhir dengan vokal) atau ditutup (diakhir dengan konsonan).
• buka: CV [vokal-konsonan] (panjang atau vokal pendek)
• ditutup: CVC (vokal pendek sahaja)
Apabila suku kata ditutup, kita boleh menunjukkan yakni konsonan yang tutup ia tidak membawa vokal dengan menandakan ia dengan tanda dipanggil sukūn ( ْ ) untuk menghapuskan sebarang kekaburan, terutamanya apabila teks tidak divokalkan: ia perlu untuk ingat yakni teks piawai hanya diggubah dari siri konsonan; demikian, kata qalb, "hati", ditulis qlb. Sukūn juga digunakan untuk transliterasikan kata ke skrip Arab. Kata Parsi ماسك (topeng, dari kata Inggeris topeng), contohnya, kuasa ditulis dengan sukūn atas ﺱ untuk menunjukkan yakni terdapat tiada bunyi vokal antara huruf itu dan ك .
Sukūn membenarkan kita untuk mengetahui bahawa tidak untuk meletakkan vokal: qlb boleh, dalam kesan, baca qalab (bermaksud "dia pusing sekitar"), tetapi ditulis dengan dengan sukūn atas l dan b, ia boleh hanya ditafsirkan sebagai bentuk /qVlb/; kita tulis ini قلْْب. Ini satu pentas dari vokalisasi penuh, iaitu vokal a akan juga ditunjukkan dengan fatḥa: قَلْْب,
Qur’an tradisionalnya ditulis dalam vokalisasi penuh. Di luar Qur’an, meletakkan sukūn atas yāʼ yang menunjukkan [i:], atau atas wāw yang mewakili [u:] adalah teramat jarang, kepada pandangan yakni yāʼ dengan sukūn akan nyahkaburkan baca seperti diphthong[ai], dan wāw dengan sukūn akan dibaca [au].
Huruf m-w-s-y-q-ā (موسيقى dengan ʼalif maqṣūra pada akhir kata) akan dibaca lebih semulajadinya sebagai kata mūsīqā (“muzik”). Jika anda yang tulis sukūns atas wāw, yāʼ dan ʼalif, anda dapat وْسيْقىْ, yang akan dibaca sebagai *mawsaykāy (nota bagaimanapun yakni akhir ʼalif maqṣūra adalah ʼalif dan tidak pernah ambil sukūn). Kata, semuanya divokalkan, akan ditulis مُوْسِيْقَى dalam Qur’an (jika ia berlaku untuk muncul sana!), atau مُوسِيقَى lain-lain tempat. (Ejaan Al-Qur'an akan mempunyai tiada tanda sukūn atas akhir ʼalif maqṣūra, sebaliknya yang kecil ʼalif atas yang lepas konsonan qaf, iaitu watak Unikod sah tetapi kebanyakan kompuer Arab tidak boleh pada hakikatnya menunjukkan kecil ʼalif seperti 2006.)
sukūn tidak diletakkan pada konsonan kata-akhir, walaupun jika tiada vokal yang disebut, sebab teks penuh yang divokalkan selalunya ditulis seperti ia vokal i`rab telah sebenarnya disebut. Contohnya, ʼaḥmad zawǧ šarr, bermaksud “Ahmed adalah suami teruk”, untuk tujuan tatabahasa Arab dan ortografi, adalah dilayan seperti ia masih disebut dengan penuh i`rab, c.t.h. ʼaḥmadu zawǧun šarrun dengan desinens lengkap.

Unikod
Umum Nama Translit. Nilai Fonetik
0652
ْ◌ sukūn
(tiada vokal dengan huruf konsonan ini atau
diphthong dengan huruf vokal panjang ini) [] / [a͡-]
0670
ٰ◌ ʼalif atas
(tiada vokal dengan huruf konsonan seterusnya atau
diphthong dengan huruf vokal panjang akhir seterusnya) [] / [a͡-]
Vokal
Harakat
Vokal bahasa Arab pendek amnya tidak ditulis, kecuali dalam teks suci (seperti Al-Qurʼan, iaitu mereka mesti ditulis) dan kadangkala dalam diakritik, yang dikenali sebagai teks divokalkan.
Sebelum pengenalan pencetakan, kadangkala vokal pendek akan ditanda iaitu kata ini akan dalam hal lain kabur dan tidak akan diselesaikan hanya dari konteks, atau hanya apa-apa yang kelihatan cantik. Kebiasaan ini kini semua tetapi hilang, kepada pandangan yakni banyak Arab percaya (salahnya) yakni penggunaan tanda vokal dilarang di luar Al-Quran. Kebanyakan sofware (seperti kebanyakan penyunting teks dan semua fon bergerak) tidak membenarkan penulis untuk tambah vokal pendek, dan mempamerkan mereka sebolehnya jika pada semua.
Vokal pendek mungkin ditulis dengan diakritik diletakkan atas atau bawah konsonan yang mendahului mereka dalam suku kata. (Semua vokal bahasa Arab, panjang dan pendek, mengikuti suatu konsonan; bertentangan dengan penampilan: terdapat suatu konsonan pada permulaan nama seperti Ali - dalam bahasa Arab ʻAliyy — atau kata seperti ʼalif.)
Nota yakni apabila bentuk-mersik fatḥa iaitu nyahnota suatu pendek ditambah pada atas konsonan ditunaskan (s.c. selepas šadda), loghat fatha mengambil bentuk tegak untuk membuat komposisi lebih berlainan dari tanda vokal tanwiin fatḥatan (yang bertanda a /-an/ berakhir dengan nunasi tidak tentu dalam teks bervokal penuh, lihat bawah). Sebagai contoh, lihat ligatur dikodkan untuk ʻAllah pada atas.Vokal pendek
(teks bervokal penuh) Nama Trans. Nilai
064E
َ◌ fatḥa a [ɛ̈]
064F
ُ◌ ḍamma u [ʊ]
0650
ِ◌ kasra i [ɪ]
Panjang "a" mengikuti suatu konsonan lain dari hamzah ditulis dengan tanda pendek-"a" pada konsonan tambah satu alif selepas ia (ʼalif). Panjang "i" adalah tanda untuk pendek "i" tambah satu yaa yāʼ, dan panjang u adalah tanda untuk pendek u tambah waaw, jadi aā = ā, iy = ī dan uw = ū); panjang "a" mengikuti satu bunyi hamzah mungkin persembahkan oleh alif-madda atau oleh hamzah terapung diikuti oleh satu alif.
Pada rajah di bawah, vokal akan diletakkan atas atau bawah suatu bulatan bertitik menggantikan suatu konsonan primer atau shadda. Sila nota, yakni kebanyakan konsonan (kecuali 6 dari mereka) memang sertai kepada bentuk tengah atau akhir mereka. Tambahannya, huruf yāʼ dalam barisan akhir mungkin berhubung kepada huruf pada kirinya, dan kemudian akan menggunakan bentuk tengah atau mulaan. Untuk kejelasan pada rajah di bawah, huruf primer pada kiri lazimnya untuk menandakan vokal panjang ini ditunjukkan hanya dalam bentuk terasing mereka. Gunakan rajah pada huruf primer untuk lihat pada qlyph asal mereka dan jenis bersambung.Vokal panjang
(teks bervokal penuh) Nama Trans. Nilai
064E 0627
َا◌ fatḥa ʼalif ā [æː]
064E 0649
َى◌ fatḥa ʼalif maqṣūra (Arab) ā / aỳ [ɛ̈]
064E 06CC
َی◌ fatḥa yeh (Parsi, Urdu) ā / aỳ [ɛ̈]
064F 0648
ُو◌ ḍamma wāw ū / uw [uː]
0650 064A
ِي◌ kasra yāʼ ī / iy [iː]
Dalam teks nyah-bervokal (satu vokal pendek tidak ditanda), vokal panjang dipersembahkan oleh konsonan dalam soalan: ʼalif, ʼalif maqṣūra (atau yeh), wāw, yāʼ. Vokal panjang ditulis pada tengah kata dari teks nyah-bervokal dilayan seperti konsonan mengambil sukūn (lihat bawah) dalam teks yakni mempunyai diakritik penuh. Sini juga, rajah menunjukkan vokal panjang hanya dalam bentuk terasing untuk kejelasan.

Vokal panjang
(teks nyah-bervokal) Nama Trans. Nilai
0627
ا (fatḥa disifatkan) ʼalif ā [æː]
0649
ى (fatḥa disifatkan) ʼalif maqṣūra (Arab) ā / aỳ [ɛ̈]
06CC
ی (fatḥa disifatkan) yeh (Parsi, Urdu) ā / aỳ [ɛ̈]
0648
و (ḍamma disifatkan) wāw ū / uw [uː]
064A
ي (kasra disifatkan) yāʼ ī / iy [iː]
huruf tanwiin:
ـًـٍـٌ digunakan untuk menulis pengakhiran tatabahasa /-an/, /-in/, dan /-un/ masing-masing untuk desinens dengan nunasi pada keadaan kekal (lihat I`rab) dalam bahasa Arab. ًـً adalah paling lazim ditulis dalam penggabungan dengan ا alif ‎(ـًا) atau taa' marbūta.
Nomor
Angka Arab Timur
Terdapat dua jenis nombor yang digunakan dalam tulisan Arab; nombor piwaian dan nombor "Arab Barat", yang digunakan di Iran, Pakistan dan India. Dalam bahasa Arab, nombor ini dikenali sebagai "nombor India" (أرقام هندية arqām hindiyyah). Dalam kebanyakan Afrika Utara masa kini, nombor Barat biasa digunakan; pada masa medevial, set yang berlainan sedikit (dari mana, melalui Itali, "nombor Arab" barat di ambil) digunakan. Tidak seperti huruf Arab, nombor Arab ditulis dari kiri ke kanan.
Nombor piawaian
٠ 0
١ 1
* ٢ 2
٣ 3
٤ 4
٥ 5
٦ 6
٧ 7
٨ 8
٩ 9
Nomor Arab barat
۰ 0
۱ 1
۲ 2
۳ 3
۴ 4
۵ 5
۶ 6
۷ 7
۸ 8
۹ 9

* Bentuk piawai dari nombor 2 di Mesir sedikit berbeda
Dalam tambahan, abjad Arab boleh digunakan untuk persembahkan nombor (Angka Abjad), satu penggunaan yang jarang kini. Penggunaan ini berdasarkan Susunan Abjadi dari huruf. ʼalif adalah 1, ب bāʼ adalah 2, ج ǧīm adalah 3, dan seterusnya hingga ي yāʼ = 10, ك kāf = 20, ل lām = 30, ... ر rāʼ = 200, ..., غ ġayn = 1000. Ini kadangkala digunakan untuk meghasilkan kronogram.
Sejarah
Sejarah abjad Arab
Abjad Arab boleh dikesan balik kepada Abjad Nabatea yang digunakan untuk menulis dialek Nabatea dari Aramia, sendiri diturunkan dari Phoenicia. Teks pertama dikenali dalam abjad Arab adalah inskripsi lewat abad keempat dari Jabal Ramm (50 km timur dari Aqaba), tetapi satu yang bertarikh pertama adalah inskripsi tribahasa pada Zebed di Syria pada 512. Bagaimanapun, rekod epigrafik tersangat jarang, dengan hanya lima pastinya inskripsi pra-Islam Arab yang hidup, meskipun sesetengah lain mungkin pra-Islam.
Kemudian, titik ditambah atas dan bawah huruf untuk membezakan mereka (model Aramia mempunyai lebih sedikit konsonan berbanding Arab, dan sesetengah asalnya huruf Aramia berlainan telah menjadi tidak boleh dibezakan secara bentuk, jadi dalam penulisan awal 15 bentuk-huruf berbeza memerlukan tugas untuk 28 bunyi!) Dokumen masih hidup yang pertama yang pasti menggunakan titik ini juga papyrus Arab yang masih hidup (PERF 558), bertarikh April 643, walaupun mereka tidak menjadi kewajipan hingga banyak kemudian. Teks penting seperti Al-Quran kerap diingatikan; amalan ini, yang masih hidup malahan kini, berkemungkinan bangkit sebahagian dari keinginan untuk mengelakkan kesamaran hebat dari skrip.
Malah kemudian, tanda vokal hamzah telah ditambah, bermula suatu masa dalam dalam separuh akhri dari abad ke-17, kasarnya sezaman dengan ciptaan pertama vokalisasi Syriak dan Ibrani. Mulaannya, ini telah dilakukan oleh sistem titik merah, dikatakan ditauliahkan oleh gabenor Umayyad dari Iraq, Hajjaj ibn Yusuf: titik atas = a, titik bawah = i, titik pada baris = u, dan titik duaan memberikan tanwin. Bagaimanapun, ini adalah sukar digunakan dan mudah terkeliru dengan titik perbezaan-huruf, jadi sekitar 100 tahun kemudian, sistem moden telah diambilguna. Sistem ini telah diakhirkan sekitar 786 oleh al-Farahidi.
Abjad Arab dari bahasa lain
Skrip Arab telah diguna pakai untuk kegunaan dalam beraneka bahasa selain dari bahasa Arab, termasuk Parsi, Kurdish, Melayu dan Urdu. Penerimaan sebegitu mungkin mencirikan diubah atau watak baru untuk persembahkan fonim yang tidak muncul dalam fonologi Arab. Contohnya, bahasa Arab kekurangan fonim [p], terlalu banyak bahasa tambah huruf mereka sendiri untuk persembahkan [p] dalam skrip mereka, meskipun huruf spesifik menggunakan berlainan dari bahasa ke bahasa. Pengubahsuaian ini cenderung untuk jatuh dalam kumpulan: semua bahasa India dan Turkik ditulis dalam skrip Arab cenderung untuk menggunakan huruf Parsi diubahsuai, manakala bahasa Afrika Barat cenderung untuk meniru yakni dari Ajami, dan Indonesia ini yakni dari Jawi. Versi diubahsuai dari skrip Arab asalnya difikirkan untuk kegunaan dengan Parsi dikenali sebagai skrip Perso-Arab oleh ilmiawan.
Penggunaan semasa abjad untuk bahasa selain dari bahasa Arab
Kini Iran, Afghanistan, dan Pakistan adalah hanya negeri bukan-Arab menggunakan abjad Arab untuk menulis bahasa kebangsaan mereka.
Abjad Arab digunakan semasa untuk:
Timur Tengah dan Asia Tengah:
Kurdish dan Turkmen di Utara Iraq. (Di Turki, huruf Latin kini digunakan untuk Kurdish);
• Bahasa rasmi Parsi dan bahasa serantau termasuk Azeri, Sorani-Kurdis dan Balochi di Iran;
• Bahasa rasmi Dari (yang berbeza hanya sedarjah kecil dari Parsi) dan Pashtu dan semua bahasa serantau termasuk Uzbek di Afghanistan;
• Tajik juga berbeza hanya sedarjah kecil dari Parsi, dan sementara di Tajikistan huruf Tajik yang lazim adalah huruf Cyrillic yang dikembangkan, terdapat juga sesetengah kegunaan huruf-Arab buku Parsi dari Iran
• Uighur (ditukar ke skrip Rom pada 1969 dan berbalik kepada dimudahkan, bervokal lengkap, skrip Arab pada 1983), Kazakh dan Kyrgyz oleh seminoriti Kyrgyz di Kawasan Berautonomi Xinjiang Uighur di barat laut China;
Asia Selatan
• Bahasa rasmi Urdu dan bahasa serantau termasuk Panjabi (iaitu skrip dikenali sebagai Shahmukhi), Sindhi, Kashmiri, dan Balochi di Pakistan;
• Urdu dan Kashmiri di India. Urdu adalah salah satu dari beberapa bahasa rasmi di negeri dari Jammu dan Kashmir, Andhra Pradesh, Delhi dan Uttar Pradesh; lihat Senarai bahasa kebangsaan India. Kashmiri juga menggunakan skrip Sharada;


Asia Tenggara
• Melayu dalam skrip Arab dikenali sebagai Jawi adalah ko-rasmi di Brunei, dan digunakan untuk tujuan keagamaan di Malaysia, Indonesia, Selatan Thailand dan Singapura;
Afrika
• Shikomor (Comoria) di Comoros, semasanya sebelah ke sebelah dengan huruf Latin (mahupun tidak ia rasmi);
• Hausa untuk banyak tujuan, terutamanya keagamaan (dikenali sebagai Ajami);
• Mandinka, meluasnya tetapi tidak rasminya (dikenali sebagai Ajami); (satu lagi huruf bukan-Latin digunakan adalah N'Ko)
• Fula, terutamanya Pular dari Guinea (dikenali sebagai Ajami);
• Wolof (pada zaouia), dikenali sebagai Wolofal.
• Tamazight dan lain-lain bahasa Berber telah tradisinya ditulis dalam Arab di Maghreb. Terdapat sekarang sebuah pertanding 'hidupan semula' dari neo-Tifinagh.

Bekas penggunaan huruf untuk bahasa selain bahasa Arab
Penutur bahasa yakni yang dahulunya tidak bertulis menggunakan skrip Arab sebagai asas kepada rekabentuk sistem tulisan untuk bahasa ibunda mereka. Pilihan ini mungkin dipengaruhi oleh bahasa Arab menjadi bahasa kedua mereka, bahasa ayat suci keimanan mereka, atau hanya bahasa bertulis yang mereka datang berhubung dengan. Tambahan pula, sejak kebanyakan pendidikan dahulunya berkeagamaan, pilihan skrip diazamkan oleh agama penulis; yang bermakna Muslim akan menggunakan skrip Arab untuk menulis apa jua bahasa mereka tutur. Ini menghala skrip Arab menjadi skrip paling meluas digunakan semasa zaman pertengahan. Lihat juga Bahasa dari negara Muslim.
Pada abad ke-20, skrip Arab amnya digantikan oleh huruf Latin di Balkan, Afrika Sub-Sahara dan Asia Tenggara, manakala di Kesatuan Soviet, selepas tempoh sementara penlatinan, [1] kegunaan huruf Cyrillic telah ditauliahkan. Turki bertukar kepada huruf Latin pada 1928 sebagai sebahagian dari revolusi Pembaratan dalaman. Selepas kejatuhan Kesatuan Soviet pada 1991, kebanyakan dari bahasa Turkik dari bekas-KRSS cuba untuk mengikut hala Turki dan menukar kepada huruf Latin gaya-Turki. Bagaimanapun, pengunaan pembaharuan dari abjad Arab hanya berlaku kepada perkembangan terhad di Tajikistan, iaitu bahasa menyerupai kepada Parsi membenarkan penggunaan terus penerbitan dari Iran. [2]
Kebanyakan keluarga bahasa-bahasa Iran terus menggunakan skrip Arab, baik juga dengan bahasa Indo-Aryan dari Pakistan dan dari populasi Muslim di India, tetapi bahasa Bengali dari Bangladesh ditulis dalam huruf Bengali.
Afrika
• Afrikaans (seperti ia telah pertama ditulis dikalangan "Melayu Cape");
• Berber di Afrika Utara, terutamanya Tachelhit di Maghribi (masih dipertimbangkan, bersama dengan Tifinagh dan Latin untuk Tamazight);
• Untuk bahasa-bahasa Afrika Barat diterangkan di atas - Hausa, Fula, Mandinka, dan Wolof - huruf Latin rasminya menggantikan transkripsi Arab untuk kegunaan pembacaan dan pendidikan;
• Nubian;
• Swahili (telah menggunakan huruf Latin sejak abad ke-19);
• Somali (telah menggunakan huruf Latin sejak 1972);
• Songhay di Afrika Barat, terutamanya di Timbuktu;
[sunting] Eropah
• Albania;
• Bosnia (hanya untuk tujuan kesusasteraan); (kini sedang ditulis dalam huruf Latin)
• Poland (dikalangan etnik Tatar);
• Belarus (dikalangan etnik Tatar; lihat Abjad Arab Belarus);
• Mozarab, apabila Moor menguasai Sepanyol (dan kemudian Aragones, Portugis, dan Sepanyol teratur; lihat aljamiado);
[sunting] Asia Tengah dan Persekutuan Rusia
• Azeri di Azerbaijan (kini ditulis dalam huruf Latin dan skrip huruf Cyrillic di Azerbaijan);
• Bashkir (untuk sesetengah tahun: dari Revolusi Oktober (1917) hingga 1928);
• Chaghatai sepanjang Central Asia;
• Chechen (untuk sesetengah tahun: dari Revolusi Oktober (1917) hingga 1928);
• Kazakh di Kazakhstan;
• Kyrgyz di Kyrgyzstan;
• Tatar (iske imlâ) sebelum 1928 (bertukar kepada Latin), dibentuk semula pada 1880's, 1918 (penghapusan dari sesetengah huruf);
• Cina dan Dungan, dikalangan Cina Muslim Hui[3];
• Turkmen di Turkmenistan;
• Uzbek di Uzbekistan;
• Semua orang Muslim dari KRSS antara 1918-1928 (kebanyakan juga lebih awal), termasuk Bashkir, Chechen, Kazakh, Tajik dsbg. Selepas 1928 skrip mereka menjadi Latin, kemudian Cyrillic.
Asia Tenggara
• Melayu di Malaysia dan Indonesia;
Asia Selatan
• Sanskrit telah juga ditulis dalam skrip Arab, meskipun ia lebih dikenali seperti menggunakan Devanagari - skrip ini juga sedang digunakan untuk menulis Hindi.
Timur Tengah
• Turki dalam Empayar Uthmaniyyah telah ditulis dalam skrip Arab hingga Mustafa Kemal Atatürk isytiharkan penukaran skrip Rom pada 1928. Bentuk Turki ini kini dikenali sebagai Turki Uthmaniyyah dan dipegang oleh kebanyakan menjadi bahasa berlainan, berpunca kepada peratusnya yang lebih tinggi dari kata pinjaman Parsi dan Arab;
Komputer dan abjad Arab
Abjad Arab boleh dikod melalui beberapa set askara, termasuk ISO-8859-6 dan Unikod. Unikod mempunyai "segmen bahasa Arab" yang terdiri daripada kemasukan U+0600 hingga U+06FF. Bagaimanapun, kedua-dua set ini tidak menunjukkan bentuk yang sesuatu askara harus mengambil mengikut konteks. Ia ditinggalkan kepada enjin penjana untuk memilih glif yang betul untuk memaparkan sesuatu askara.
Unikod
Sejak Unikod 4.1, julat-julat yang berikut mengekod askara-askara Arab:
• Bahasa Arab (0600–06FF)
• Tambahan Bahasa Arab (0750–077F)
• Bentuk Penyampaian Bahasa Arab - A (FB50–FDFF)
• Bentuk Penyampaian Bahasa Arab - B (FE70–FEFF)
Julat bahasa Arab yang asas mengekod huruf-huruf dan tanda-tanda diakritik piawai, tetapi tidak mengekod bentuk-bentuk konteks (U+0621 – U+0652 mendasarkan ISO 8859-6 secara langsung); dan juga merangkumi tanda-tanda diakritik yang paling umum serta angka-angka Arab-Indic. U+06D6 hingga U+06ED mengekod tanda-tanda anotasi Al-Quran seperti "akhir ayat" ۝ dan "permulaan rub el hizb" ۞. Julat Tambahan Bahasa Arab mengekod kelainan-kelainan huruf yang paling biasa digunakan untuk menulis bahasa-bahasa Afrika (bukan bahasa Arab). Julat Bentuk Penyampaian Bahasa Arab - A mengekod bentuk-bentuk konteks dan ligatur-ligatur kelainan huruf yang diperlukan untuk bahasa-bahasa Parsi, Urdu, Sindhi dan Asia Tengah. Julat Bentuk Penyampaian Bahasa Arab - B mengekod bentuk langkau tanda-tanda diakritik Arab serta banyak lagi bentuk huruf konteks.
Papan kekunci bahasa Arab

Ketika seseorang hendak mengekod sesuatu bentuk aksara tertulis yang khusus, terdapat titik-titik kod tambahan yang diberikan oleh Unikod yang boleh digunakan untuk mengungkapkan bentuk tulisan yang dikehendaki. Julat bentuk penyampaian bahasa Arab A (U+FB50 hingga U+FDFF) mengandungi huruf kembar, manakala julat bentuk penyampaian bahasa Arab B (U+FE70 hingga U+FEFF) mengandungi kelainan kedudukan. Kesan-kesan ini dapat dicapai dengan lebih berkesan dalam Unikod melalui penggunaan penyambung lebar sifar dan bukan penyambung kerana bentuk-bentuk penyampaian ini tidak lagi digunakan dalam Unikod. Pada umumnya, ia harus digunakan hanya di dalam perisian teks, ketika menggunakan Unikod sebagai bentuk pertengahan untuk penukaran antara pengekodan-pengekodan aksara atau untuk keserasian terbalik dengan pelaksanaan-pelaksanaan yang bergantung kepada pengekodan keras bentuk-bentuk glif.
Akhirnya, pengekodan Unikod untuk bahasa Arab adalah mengikut urutan logik, iaitu askara-aksara dimasukkan dan disimpan dalam ingatan komputer mengikut urutan yang ditulis dan disebut, tanpa berasa risau tentang arah yang aksaranya dipaparkan pada kertas atau skrin. Sekali lagi, ia ditinggalkan kepada enjin penjana untuk menyampaikan aksara dalam arah yang betul melalui ciri-ciri teks dwiarah Unikod. Dari segi ini, jika perkataan-perkataan bahasa Arab dalam halaman ini ditulis dari kiri ke kanan, ini adalah tanda bahawa enjin penjana Unikod yang digunakan untuk memaparkannya adalah usang. Untuk maklumat lanjut mengenai pengekodan bahasa Arab, sila merujuk kepada manual Unikod yang boleh didapati di http://www.unicode.org/
• PENGKOMPUTERAN BERBILANG BAHASA DENGAN BAHASA ARAB DAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB: Penggunaan bahasa Arab dalam Aplikasi-aplikasi Windows untuk Membaca dan Menulis bahasa Arab serta Penyelesaian-penyelesaian untuk Kancah Transliterasi yang dihadapi oleh Bahasa-bahasa Skrip Arab
• Tutorial PowerPoint (dengan gambar skrin serta suara tindih bahasa Inggeris) tentang bagaimana menambahkan bahasa Arab ke dalam Sistem Pengendalian Windows.
Aksara Arab
Dulu kala jaman penjajahan Belanda, seorang paman menyurati keponakannya memberi kabar dalam surat pendek, ditulis dalam aksara Arab. Tertulis seperti ini (lengkapnya lupa):
اندوڤ مانأح
انكنا للاكي
سارتا سلامة
غاواة باليك

مما
مالاڠبوڠ
Yang menerima surat kurang fasih membaca aksara Arab gundul. Ia baca sebagai berikut:
Inda ma’ naihi
Inkona lalakiya
Sarotun salamatun
Gawatun balikun

Mama
Malingbawang
Ternyata, harusnya dibaca sebagai berikut (dalam bahasa Sunda):
Indung manéh
Anakna lalaki
Sarta salamet
Geuwat balik

Mama*
Malangbong**
Malangbong adalah nama daerah di Garut

0 komentar: